Medlemmer

Varamedlemmer

Årsmøtet:  
Gunda Johansen Odd Ronald Nilsen
Fridtjof Winther Michael Berg
Jens-Olav Løvlid Ine Rehnlund
Styret:  
Ann Jorunn Berntsen Svein Olav Pedersen