Kortvarige behov

Kommunen låner ut hjelpemidler til deg som har et kortvarig behov for dette. Disse kan etter avtale hentes eller leveres fra det kommune hjelpemiddellageret ved Balsfjord bo- og servicesenter.

Følgende hjelpemidler kan lånes ut:

  • Rullator
  • Rullestol
  • Arbeidsstol
  • Manuelt hjertebrett
  • Dusjkrakk
  • Dusjstol
  • Toalettforhøyer
  • Toalettstol
  • Badekarbrett
  • Søsterhjelp

Hjelpemidlene skal leveres tilbake i rengjort tilstand når behovet opphører.

Enkle småhjelpemidler som gripetenger, støttehåndtak og krykker må du kjøpe selv.

Langvarig behov

Om du har en langvarig funksjonsnedsettelse kan NAV Hjelpemiddelsentral låne ut hjelpemidler til deg.

Kontaktpersoner for hjelpemidler har kjennskap til rutiner og regelverk innen sine områder og kan kontaktes for bistand og veiledning om dette.

Kontaktpersoner for hjelpemidler

Kontaktinformasjon:

Oppgaver

Kontaktperson

Telefon             

Kommunalt lager – mottak-utlevering- montering – innlevering/retur - kortidsutlån – enkle reparasjoner

Eirin Olsen

Odd Martin With-Dahl

Veronica Pedersen

991 63 953

Hørselskontakt

(Laksvatn -Nordkjosbotn)

Maria Myrland

480 33 680

Hørselskontakt

(Malangen)

Liv Hilde V. Jakobsen

966 34 111

Synskontakt (Storsteinnes)

Heidi Bårdevik 
Sofie Heimly

991 19 685

Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Malangen)

Gerd Solstad

Tina Nordkyn Klausen

77 72 22 03

Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Storsteinnes)

Merete Fredheim

991 19 685

Kognitive hjelpemidler – funksjonshemmede

Tone Gout

474 52 474

Hjelpemidler bevegelse (Ergo-Fysioterapitjenesten)

Irene Skoglund

77 72 21 14 957 91 484

Hjelpemidler - bolig og bil (Ergo-Fysioterapitjenesten)

Ingvild Westerbeek

482 52 165