Kortvarige behov

Kommunen låner ut hjelpemidler til deg som har et kortvarig behov for dette. Disse kan etter avtale hentes eller leveres fra det kommune hjelpemiddellageret ved Balsfjord bo- og servicesenter.

Følgende hjelpemidler kan lånes ut:

  • Rullator
  • Rullestol
  • Arbeidsstol
  • Manuelt hjertebrett
  • Dusjkrakk
  • Dusjstol
  • Toalettforhøyer
  • Toalettstol
  • Badekarbrett
  • Søsterhjelp

Hjelpemidlene skal leveres tilbake i rengjort tilstand når behovet opphører.

Enkle småhjelpemidler som gripetenger, støttehåndtak og krykker må du kjøpe selv.

Langvarig behov

Om du har en langvarig funksjonsnedsettelse kan NAV Hjelpemiddelsentral låne ut hjelpemidler til deg.

Kontaktpersoner for hjelpemidler har kjennskap til rutiner og regelverk innen sine områder og kan kontaktes for bistand og veiledning om dette.

Kontaktpersoner for hjelpemidler

Kontaktinformasjon:
OppgaverKontaktpersonTelefon             
Kommunalt lager – mottak-utlevering- montering – innlevering/retur - kortidsutlån – enkle reparasjoner

Eirin Olsen

Odd Martin With-Dahl

Veronica Pedersen

991 63 953

Hørselskontakt

 

Jeanette Movik966 34 111
   
Synskontakt (Storsteinnes)Heidi Bårdevik 
Sofie Heimly
991 19 685
Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Malangen)Tina Nordkyn Klausen77 72 22 03
Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Storsteinnes)Merete Fredheim991 19 685
Kognitive hjelpemidler – funksjonshemmedeTone Gout474 52 474
Hjelpemidler bevegelse (Ergo-Fysioterapitjenesten)Irene Skoglund957 91 484
Hjelpemidler - bolig og bil (Ergo-Fysioterapitjenesten)Ingvild Westerbeek482 52 165