Når må du søke?

Du må søke ved:

  • etablering av ny vei
  • flytting av eksisterende avkjørsel
  • vesentlig endring av eksisterende avkjørsel, for eksempel med flere bygg

Hvis eiendommen omfattes av en reguleringsplan som beskriver avkjørselen i detalj, trenger du ikke å søke.

På nettsidene til Statens vegvesen finner du søknad for avkjørsel.  Det er samme søknadsskjema for søknad fra kommunal vei og fylkes- og riksvei.