Åpningstid

Åpningstid: 07:00 - 16:00

Kontor og beliggenhet

Kontorsted for Malangen barnehage er Mestervik barnehage, Mestermannsveien 12, 9055 Meistervik. Enhetsleder for Malangen barnehage er An-Magritt Asplund.

Avdeling Mestervik har en flott beliggenhet i boligfeltet på Mestervik. Vi har kort vei til skog og fjære, og vi benytter naturen rundt oss når vi kan. Vi er en stødig barnehage med stabilt, engasjert og omsorgsfullt personale som har mange års erfaring. Vi har gode tradisjoner og vi vektlegger å møte barna på en annerkjennende måte.