Frist for innmelding av anlegg, i prioritert rekkefølge, er 1. juni 2023.  Det tas sikte på behandling i kommunestyret i september samme år.

Balsfjord kommune har bedt Balsfjord Idrettsråd stå for utsending til lag og foreninger.

Rulleringen betyr at innmeldte og eventuelt nye tiltak må meldes inn på nytt i prioritert rekkefølge dersom det er endringer i behovene fra 2021. 

For ettertiden legges det opp til årlige rulleringer av planen.