Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skrållan barnehage

Malangen barnehage består av 2 avdelinger, Mestervik og Skrållan.  Avdelingene har felles ledelse.

Kontorsted for Malangen barnehage er Mestervik barnehage, Mestermannsveien 12, 9055 Meistervik

Enhetsleder for Malangen barnehage er An-Magritt Asplund

Åpningstid:

Åpningstid: 07:15 - 16:15

Barnehagen:

Malangen barnehage, avdeling Skrållan er en avdeling med 18 plasser. Barnehagen ligger i boligfeltet på Nova, der vi har skogen som nærmeste nabo. Vi er kjempeglad i å gå i skogen, og bruker området rundt barnehagen flittig, Vår, sommer og høst er vi også veldig glade i å være i fjæra.  Vi har grillplass ute i barnehagens område. Vi bruker også en grillplass som er laget ved fjæra. I barnehagen spiser vi en felles frokost hver dag, denne har barna med seg. Til lunsj har vi brød med godt pålegg .  En gang i uka får barna varm mat, der fiskemat ofte er på menyen. Om høsten er vi god på det å plukke blåbær og tyttebær, så da tryller vi fram litt kos av det.

Vi er også flittige gjester ved Folkehøgskolen 69’grader nord. Om vinteren er vi en gang i uken i gymsalen der.

I Skrållan har 5 åringene klubb en gang i uken, der er ofte begrepslæring på programmet. Læringen foregår både inne og ute, og barna synes dette er veldig spennende.

4 og 3 åringene har klubb annen hver uke, der begrepsinnlæring av og til står på programmet.

Vårt fokus:

Leken er den som er viktigst av alt i barnehagen. Vi vil ha fokus på leken gjennom hele året.Vi vil ha fokus på lek, da vi er veldig opptatt av at det ikke skal forsvinne i all planlagt innlæring. Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen.  Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.   Den er en grunnleggende livs - og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Å få delta i lek og få gode venner, er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Sosial kompetanse er et annet tema vi i barnehagen synes er viktig. Dette temaet jobbes det med hele tiden. Samspill barn – barn, voksen – barn eller voksen – voksen er veldig viktig. Væremåte og vanlige hverdagsregler jobber vi med hele tiden.

Skrållan barnehage skal være en trygg plass hvor vi har det gøy og lærerikt når vi lærer. For at barnehagen skal være et positivt og stimulerende sted å være, mener vi at samspillet må bygge på empati, glede og humor. I praksis ønsker vi en barnehage med et åpent aksepterende miljø, preget av spontanitet og glede.

«Det har jeg aldri gjort før…så det kan jeg helt sikkert!» 

  • Tjenestebeskrivelser
  • Relaterte artikler
Fargeblyanter

Fargeblyanter

Kontakt

Assisterende styrer
Line Hansen
916 38 642

Enhetsleder kontordag
mandager.
An-Magritt Asplund
976 11 972

Adresse

Skrållan barnehage
9056 Mortenhals

Kart
Sist oppdatert 16. oktober 2023