Søknaden skal inneholde

Det er mange krav for å få gjennomført en arealoverføring, blant annet må det gjøres vedtak etter plan- og bygningsloven.  Det anbefales kontakt med saksbehandler før det søkes om arealoverføring.

Søknaden skal innholde:

Naboer har 14 dager på seg til å levere eventuelle innvendinger.

Skjema

Egenerklæring om arealoverføring

Søknad om dispensasjon fra plan (KF-635)

Andre skjema kan bli aktuell for søknadsprosessen.  Dette vil saksbehandler kunne være behjelpelig med å svare på.