Medlemmer

Varamedlemmer

Gunda Johansen Fridtjof Winther
  Odd Ronald Nilsen
  Michael Berg
Jens-Olav Løvlid Helga Gåre
  Leif Arne Heimro
  Heidi Elvebo