Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplaner og tematiske kommunedelplaner

Kulturmiljøplan Balsfjord kommune 2023-2033

Kulturmiljøplanen er et viktig verktøy for kommunene, både i forbindelse med planarbeid, utbygging og stedsutvikling. Planen gir informasjon og oversikt over kulturminner som er ansett som verneverdige, og kan brukes av alle i forvaltningen av vår felles kulturarv. 

Kulturmiljøplan 2023-10-02 095719

Hovedplan avløp

WSP er engasjert for å lage hovedplan for avløp som en del av "revisjon av utslippstillatelser og hovedplan avløp Balsfjord kommunalteknikk"

avløp