smsavlesingvannmåler.jpg

 

 

Avlesing av vannmåler og innsending av dette skjer nå ved hjelp av SMS.  Dersom du fortsatt får anmodning om avlesing i papirformat kan du gå inn på www.leseav.no og skrive målerstand og mobilnummer.  Da vil neste avlesing komme som SMS

Husk at tall som oppgis på web eller SMS ikke skal inneholde røde tall eller tall bak komma.

Frist for avlesing av vannmåler er 31.12.