Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nordkjosbotn skole

Informasjon brann Nordkjosbotn skole - 15.februar 2024

  1. Åpen dag ved Laksvatn skolen for elever og foresatte fra Nordkjosbotn skolen

For elever og foresatte ved Nordkjosbotn skole vil det være åpen skole fredag 16.februar mellom kl.12.00-14.00.

Helsesykepleier ønsker å ha samtaler med foresatte og vil være tilgjengelig for foreldregruppa i gymsalen mellom 12.30-14.00.

  1. SFO

Det jobbes med alternativ SFO-løsning på Nordkjosbotn. Saken skal opp til politisk behandling mandag 19.februar. Informasjon kommer i etterkant av møtet.

 

  1. Alternativ skolelokaler

Det utredes alternative undervisningslokaler, modulbygg, på Nordkjosbotn. Saken må behandles politisk og informasjon vil komme når avgjørelse er tatt.

  1. Foreldremøter

Det vil bli arrangert foreldremøter for foresatte ved Nordkjosbotn skole i løpet av uke 8. Skole og helsetjenesten deltar. Det vil bli anledning for spørsmål og samtaler. Tidspunkt kommer.

 

  1. Helsetjenesten har vært tilgjengelig for elever på 8.-10.trinn i dag torsdag 15.februar og vil være tilgjengelig for elever på 1.-7.trinn mandag, tirsdag, torsdag og fredag i uke 8. Mandag er helsesykepleier tilgjengelig for 8.-10.trinn

Dersom noen ønsker kontakt med helsetjenesten eller psykososialt kriseteam, kan dere ta kontakt med kommunalsjef Rigmor Hamnvik, tlf. 971 67 234 eller avdelingsleder skolehelsetjenesten, Marte Lambela, tlf. 453 555 161.

Nærmere informasjon vil komme etter hvert.

Trude Bråthen, kommunalsjef for oppvekst og kultur

Boligfelt

Skoletilbud til elever ved Nordkjosbotn skole.

Balsfjord kommune avholdt tirsdag 13.februar møte med elever, foresatte og ansatte ved Nordkjosbotn skole. Sammen med kommuneledelsen deltok representanter fra helse, politi og brann og redning.

Etter den tragiske hendelsen natt til mandag 12.februar, har kommunen brukt mandag og tirsdag på å finne best mulig skoletilbud for alle elevene ved Nordkjosbotn skole.

Flere alternative løsninger er vurdert. Som akuttløsning har kommunen landet på følgende:

Elevene på 1.-7. trinn flyttes til Laksvatn skole.

Elevene på 8.-10.trinn flyttes til Nordkjosbotn videregående skole.

Info 1.-7.trinn:

Pga. mye planlegging administrativt med tanke på buss, anskaffelse av pulter, stoler og annen planlegging/organisering, vil det ikke være skoletilbud til elevene på 1.-7.trinn ut denne uka. Oppstart  for elevene vil være mandag 19.februar, forutsatt at skoleskyss er på plass.

For elevene på 1.-7.trinn vil det bli nytt oppstart- og avslutningstidspunkt. Oppstart kl. 09.00, avslutning kl. 14.30.

Åpningstid for SFO vil skolen informere om i løpet av uke. Det jobbes også med organisert skyss for SFO-elevene både før og etter skoletid. Mer info kommer.

Onsdag 14.2, torsdag 15.2 og fredag 16.2, vil det organiseres SFO på Nordkjosbotn samfunnshus. Påmelding skjer via Transponder.

Elever og foresatte på 1.-7.trinn som ønsker å besøke Laksvatn skole før oppstart, vil få mulighet å komme på besøk til Laksvatn skolefredag 16.februar. Nærmere info og tidspunkt vil komme på Transponder.

Info 8.-10.trinn:

Skolen har samme tidsramme som tidligere. Oppstart kl. 08.30 og avslutning kl. 14.00. Busselever benytter seg av vanlige skoleskyss,

Oppstart torsdag 15.februar.

Skolens ledelse og kontaktlærere sender nærmere informasjon ut via Transponder.

Vi ønsker å takke alle som har bidratt med støtte og hjelp i en krevende situasjon.

skole

Nordkjosbotn skole

Nordkjosbotn skole gir tilbud til elever fra 1. – 10.klasse i grunnskolealder.  

Fargeblyanter