Medlemmer

Varamedlemmer

Sakkyndig nemnd:  
Arnhild Lindholm - leder Tronn Arne Sørensen
Ellinor Jakobsen - nestleder Silje Jakobsen
Stig Aasnes Lasse Mosli
   
Klagenemnd:  
Kurt-Terje Norkynn-Klaussen - leder Birgitte Andreassen
Elin Kanstad Arne Hugo Hansen
Hans Olav Markussen Kenneth Hansen
Jarle Stensland Judith Camilla Andersen
Heidi Elvebo - nestleder Maiken Bjørkli
   
Utvalg av sakkyndige:  
Einar Nysted - leder  
Roger Bjørklund  
Kjell Atle Alvestad  
Jan Yngve Mathisen  
Marit Gåre