Hva kan du gjøre på eiendommen din uten å søke?  Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Skjema til kommunen vedrørende melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt:  Meld frå til kommunen når bygget er ferdig - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)