Det er kommunen som tildeler eller endrer offisielle adresser.  Da tas det hensyn til at:

  • Alle godkjente boenheter som har egen inngang, skal ha egen adresse.  Det kan likevel finnes unntak.
  • Inngangen skal ha adresse til den veien den har adkomst fra.
  • Husnummer skal tildeles i stigende rekkefølge.  Det gjelder også i de tilfeller hvor bokstav brukes.
  • Husnummer tildeles med oddetall på høyre side, og partall på venstre side.

Kommunen skal sende ut forslag til adresseendring til de som er berørt.  Eventuelle tilbakemeldinger blir vurdert før det gjøres endelig vedtak om adresseendring.

Du kan selv søke om endring av adresse.

Som innbygger har du også anledning til å søke om endring av adresse.  Det kan for eksempel være hvis adkomsten til boligen endres fra en gate til en annen.

Hvis du vil melde inn ønske om ny adresse for din bolig, må du ta kontakt med vår saksbehandler.

Husk at melding om endret adresse i forbindelse med flytting gjøres til folkeregisteret, ikke til kommunen.