Kommunestyret vedtok 27.02.2019 i sak 8/19 at det skal innføres 4 betalingsterminer på kommunale skatter og avgifter. Fra og med 2019 vil eiendomsskatt, renovasjon, feiing, vann, avløp og slam samles på en faktura, fordelt på 4 terminer.

De fire terminene har følgende forfall:

Termin 1: 20. mars

Termin 2: 20. juni

Termin 3: 20. september

Termin 4: 20. november

 

De som ønsker kan be om å få faktura tilsendt 1 gang i året (1 termin) eller hver måned (12 terminer).

Ta kontakt hvis du ønsker å endre antall terminer fra 4 til 1 eller 12.

 

Endre eier eller fakturamottaker

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt.

Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Vi har dessverre ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale gebyrer er tatt med i oppgjøret.