Kommunestyret vedtok 27.02.2019 i sak 8/19 at det skal innføres 4 betalingsterminer på kommunale skatter og avgifter. Fra og med 2019 vil eiendomsskatt, renovasjon, feiing, vann, avløp og slam samles på en faktura, fordelt på 4 terminer.

De fire terminene har følgende forfall:

Termin 1: 20. mars

Termin 2: 20. juni

Termin 3: 20. september

Termin 4: 20. november

 

De som ønsker kan be om å få faktura tilsendt 1 gang i året (1 termin) eller hver måned (12 terminer).

Ta kontakt hvis du ønsker å endre antall terminer fra 4 til 1 eller 12.