De fire terminene har følgende forfall:

Termin 1: 20. mars

Termin 2: 20. juni

Termin 3: 20. september

Termin 4: 20. november

De som ønsker kan be om å få faktura tilsendt 1 gang i året (1 termin) eller hver måned (12 terminer).

Ta kontakt hvis du ønsker å endre antall terminer fra 4 til 1 eller 12.

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt.

Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Vi har dessverre ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale gebyrer er tatt med i oppgjøret.