Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flyktninger fra Ukraina til Balsfjord

Har kommunen behov for private boliger til bosetting av flyktninger? Det er kommunens ansvar å sk... Les mer

Kystsoneplan

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone og angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Publisert