Åpningstid:

Åpningstid: 07:00 - 16:30

Samarbeid med foresatte

Vi ønsker et tett samarbeid med foresatte, det er en viktig faktor for å gjøre hverdagen god for barna. Sammen skal vi ha fokus på å forstå og handle ut i fra barnas beste. Nordkjosbotn barnehage skal være en trygg og god barnehage for alle.

Vår visjon:

For å skape tilhørighet – Mennesker har et grunnleggende behov for å være en del av det sosiale nettverket. Så vi ønsker at alle barna skal føle seg inkludert og ha tilhørighet til fellesskapet. Gjennom lek, aktiviteter og felles opplevelser bygges relasjoner som gjør barnet betydningsfull for de rundt barnet.

Respekt for mangfoldet – ingen er like, men alle er like viktige. Ingen kan alt, alle kan noe. Sammen blir vi sterkere!

Tro på seg selv – For å gi barna gode vilkår i møte med resten av utdanningsløpet ønsker vi at de skal ha troen på seg selv, og at de er trygge på seg selv og hva de kan.

Ta gjerne kontakt for ytterlig informasjon.

Velkommen til oss!