Barnehagen ligger øverst i boligfeltet i Nordkjosbotn.  Utelekeplassen vår er stor og kupert og den innbyr til mye variert lek og aktivitet. Vi har Gapahuk, Lavvo og bålplass som blir mye brukt, både sommer og vinter, og som foreldrene har laget på dugnad. Nærområdet gir fine turmuligheter, siden vi har skogen rett utenfor gjerdet og vi har elva et «steinkast» unna.