Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogbruk

Skogen i Balsfjord

Balsfjord kommune har et totalt landareal på 1440 km². Totalt skogkledd areal i kommunen er ca 770 km² (53 %). 480 km³ av skogarealet regnes som produktiv skog. Balsfjord er en lauvskogkommune og 90 % av det totale skogarealet består av lauvskog – og henholdsvis 5 % er furudominert og 5 % er grandominert.

Totalt stående volum er ca 2,5 mill. m³ på det produktive arealet. 75 % av areal og volum er gammel lauvskog (hkl. IV og hkl. V).

Det er ca 1000 skogeiendommer i Balsfjord.

Ansvarlig for skogbruk er: Brynjar Jørgensen
Telefon 966 25 221

skog