Det er viktig å merke tanken med gnr/gnr.  Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank, og at tanklokk ikke er dekket av jord, gress o.l.

Manglende merking eller klargjøring av tank vil medføre gebyr.

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelser om betaling av tilhørende gebyr, finner du som lenke til høyre på siden.