Fra 25.03.19 har Balsfjord kommune inngått samarbeidsavtale med Tromsø kommune om døgnkontinuerlig akuttberedskap i barnevernet (barnevernvakta).

 

Telefonnummer til barnevernvakta: 951 95 240