Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Bruken av SMIL- midlene skal om mulig sees i sammenheng med regionalt miljøtilskudd, slik at investeringene kan ivaretas gjennom årlig skjøtsel.

Balsfjord kommune har utarbeidet tiltaksstrategier for SMIL 2022-2025 for bruk av midlene: Tiltaksstrategier SMIL 2022-2025

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner kan også søke om tilskudd.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet       

Frist for å søke er 30.05.24

Hvordan søke: Altinn - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)