Medlemmer

Personlige Vararepr.

Gunda Johansen Kurt-Terje Norkynn-Klausen
Fridtjof Winther Lisbeth Eriksen
   
Jens-Olav Løvlid Helga Gåre