Ung i Balsfjord

Åpningstider møtested ungdom, Fuglelia flerbrukshus er:

Onsdager kl 15:00 - 21:00

Aldersgrense 8. klasse - 18 år

Ung i Balsfjord på Facebook

BRY-DÆ

Bry-dæ er et fritidsprosjekt i samarbeid med kulturskolen kirken og frivillige i kommunen.  Se Bry Dæ | Facebook

Prosjekt gode valg - oppfølging av elever i videregående skole.

Forløperen til prosjekt Gode Valg startet høsten 2015 i Lyngen kommune.  Fra 2019 ble dette en del av program for folkehelse, og et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Balsfjord og Lyngen.

Prosjektet har som formål å øke livsmestringen til barn og unge.

Prosjektmedarbeider Tone Hågensen besøker videregående skoler i Tromsø og har kontakt med ungdomsskoler i Balsfjord kommune.

Miljøarbeider i Lyngen er også å treffe på Nordkjosbotn videregående skole og andre videregående skoler elevene sogner til.

Bakgrunn, målsettinger og beskrivelser av prosjektet kan du lese mer om på forebygging.no

Kontaktpersoner Gode Valg:

Tone Hågensen 
Telefon 954 84 684

Alf Olav Lyngstad 
Telefon 488 81 531