Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygdebok

Bygdeboknytt september 2023

Når man føler seg som en bureiser på upløyd mark…

Bygdebokforfatter Lill-Karin Elvestad forteller:

Bygdebokarbeidet går stadig fremover, og jeg runder snart av første del 1920–1940. I løpet av oktober starter jeg på kapittelet om andre verdenskrig, som vil bli svært interessant i seg selv.

Det som kjennetegner perioden i mellomkrigsårene, er på den ene siden den store økonomiske nøden som både folket og kommunene sto i. Både Balsfjord og Malangen kommune opplevde å bli satt under administrasjon i løpet av 1930-årene. Utallige brev kom inn til formannskapene, med bønn om nedsettelse av skatt og tilgang på nødsarbeid. «De harde trettiåra» er et kjent begrep, men gjennomgang av arkivmateriale viser at også 1920-årene var harde for folk. På den andre siden var det også vekst og utvikling, ikke minst i jordbruket.

Arkiv Troms juli 2023

Bygdeboknytt 29. juni 2023

Lill-Karin Elvestad er i ferd med å analysere folketellinga for Balsfjord og Malangen 1920, og ser konturene av to ulike samfunn. Hun forteller:

– Det er interessant å gå inn i personsedlene og trekke ut informasjon. For eksempel har jeg så langt funnet at blant de yrkesaktive i Balsfjord (husmødre ikke medregnet, selv om det i høyeste grad kan betegnes som et yrke), hadde over 130 personer ishavsfangst som hovednæring. Da er ikke de som hadde fangst som binæring tatt med. Dette utgjør over 13 prosent av de yrkesaktive, noe som er et meget høyt tall. I Malangen var fiskeriene størst, her levde drøyt tre prosent kun av ishavsfangst.

Folketelling 1920 Balsfjord

Bygdeboknytt 2. mars 2023

Etter tre dagers dypdykk i bureisingsmateriale på Riksarkivet, Oslo, rapporterer bygdebokforfatter Lill-Karin Elvestad at hun har funnet mye spennende stoff. Visste du f.eks. at det mellom 1922 og 1962 ble bygget hele 50 fjøsgammer i Balsfjord og Malangen? Gammene var godkjente som midlertidig bebyggelse på bureisingsgårdene.

arkivboks kopi

Bygdeboknytt 1. februar 2023

Naustene langs fjordene våre forteller om ei anna tid. Det gjør også de hittil 22 tidsvitnene som er intervjuet til bygdeboka. 

Foto: Lill-Karin Elvestad