Elvestad skal skrive bygdebok om Balsfjord og Malangen sin generelle historie fra ca. 1920, herunder bureising og utvikling i landbruket, andre verdenskrig, annen næringslivsutvikling, ishavshistorie, handel og utbygging av infrastruktur, kommunesammenslåing og mye mer.

Målet er utgivelse høsten 2025, eventuelt våren 2026.

Elvestad vil ha kontorsted på Fjordmuseet på nedre Storsteinnes, vis-a-vis «Mynten», og faste kontordager mandag og tirsdag så langt det lar seg gjøre.

– Jeg kommer nok til å være en del ute av kontoret, særlig i begynnelsen, for å intervjue folk og besøke arkiver. Men forsøksvis vil jeg være på kontoret i starten av hver uke, sier Elvestad, som uansett er å få tak i på telefon og epost for å gjøre avtaler.

Elvestad ber innbyggerne i kommunen finne frem gamle bilder fra loft og kjeller, for også bildemateriale er viktig i ei bygdebok.

– Jeg er i gang med å intervjue tidsvitner, men tar imot tips, innspill, arkivmateriale og bilder hele tida. Det er bare å ta kontakt.

Bygdeboka skal ikke bare bli ei fysisk bok, men også utvikles til bruk i undervisning og i digitalt øyemed.

– Jeg ser veldig frem til å samle vår viktige historie mellom to permer, og til å dele den med alle som har interesse for Balsfjord og Malangen, sier Elvestad.