Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene nå oppdateres ukentlig. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 
Vi har arkivert en del av informasjonen på denne siden.  Dersom du savner noe av det som har vært informert om tidligere er det bare å ta kontakt. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Balsfjord brann og redning - BBR

Oppdatert 14. april 2020
Melding
Telefon Brann: 110 (enheten er tilknyttet 110-sentralen i Tromsø) Vakttelefon: 991 55 697

På grunn av situasjonen rundt korona er følgende tiltak igangsatt:

 • - Ingen besøk på brannstasjon  ! Kun ansatte BBR som er på vakt har tilgang på brannstasjonen
 • - Alt av tilsyn, kurs, øvelser, slokkeutstyr, godkjenninger av apparater stoppes.
 • - Driften videre gjøres så langt det lar seg gjøre via Mail, telefon, det videreføres  med hjemmekontor, så langt det lar seg gjøre.
 • - Det vil til enhver tid være 1 dagansatt på rådhuset, som treffes på vakttelefon 991 55 697

Enhetens hovedoppgaver fremgår av ”Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14.juni 2002.

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlige stoffer og farlige gods og andre akutte ulykker.  I tillegg har brannvesenet beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen (forurensingsloven av 13. juni 2001)

Reglement ved brenning av bygg: klikk her for pdf-dok.
Brenning av bygg, kontrollskjema -klikk her for pdf-dok.

Brann- og feiervesenets oppgaver:

 • hovedbrannstasjon på Storsteinnes
 • bistasjon på Mestervik
 • være innsatsstyrke ved brann og ved andre akutte ulykker
 • gjennomføre brannforebyggende tilsyn
 • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen
 • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg.
 • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 • være innsatsstyrke ved uhell som kan føre til akutt forurensing
 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Relaterte artikler
 • Lenker
Logo

Kontakt

Vakttelefon: 991 55 697

Brannsjef Øystein Solstad
77 79 07 01

Varabrannsjef/leder beredskap Morten Nilsen
909 16 695

Brannmester Kai Storbakk
906 11 851

Feier Trond Fagerli
480 20 423