Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Balsfjord brann og redning - BBR

Publisert | Oppdatert 19. september 2019
Melding
Telefon Brann: 110 (enheten er tilknyttet 110-sentralen i Tromsø) Vakttelefon: 991 55 697

Enhetens hovedoppgaver fremgår av ”Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14.juni 2002.

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlige stoffer og farlige gods og andre akutte ulykker.  I tillegg har brannvesenet beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen (forurensingsloven av 13. juni 2001)

Reglement ved brenning av bygg: klikk her for pdf-dok.
Brenning av bygg, kontrollskjema -klikk her for pdf-dok.

Brann- og feiervesenets oppgaver:

 • hovedbrannstasjon på Storsteinnes
 • bistasjon på Mestervik
 • være innsatsstyrke ved brann og ved andre akutte ulykker
 • gjennomføre brannforebyggende tilsyn
 • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen
 • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg.
 • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 • være innsatsstyrke ved uhell som kan føre til akutt forurensing
Logo

Kontakt

Vakttelefon: 991 55 697

Brannsjef Øystein Solstad
77 79 07 01

Varabrannsjef/leder beredskap Morten Nilsen
909 16 695

Brannmester Kai Storbakk
906 11 851

Feier Trond Fagerli
480 20 423

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Relaterte artikler
Tips en venn Skriv ut