Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Publisert | Oppdatert 14. mai 2019

Balsfjord kommune har som målsetting at all motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker, og skal reguleres med formål å verne om naturmiljøet og å fremme trivselen, jf. nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 1 og motorferdsellovens § 1.

Balsfjord kommune har en lokal forskrift og lokale retningslinjer som skal gi føringer for beslutningsprosessen i saksbehandlingen, administrativt og politisk.

Link til lov, forskrift og retningslinjer finner du nederst på denne siden.

Ved søknad:

  • Det skal alltid oppgis fullt navn på de som dispensasjon skal gjelde, også sjåfører og eventuelt medførere eller ledsagere.
  • Søknaden skal alltid vedlegges kart med nøyaktig inntegnet kjøretrasé og kopi av grunneiertillatelse. Kommunen kan innvilge annen kjøretrasé enn omsøkt dersom det viser seg at det eksisterer allerede innvilget kjøretrasé i nærheten, men dette bør alltid avklares med søker før vedtak utarbeides.

Saksbehandlingstid for søknader vedrørende motorferdsel i utmark

Søknader som må behandles politisk jf. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6:

Jf. kommunens lokale retningslinjer, må søknader som skal behandles av Formannskapet være sendt inn minimum 28 dager før møte (se lokale retningslinjer punkt 9). Siste formannskapsmøte som er aktuelt for inneværende vintersesong er 12.04.2019 og frist for innsendt søknad til dette møtet var 14.03.2019.

Søknader som kan behandles administrativt:

Normal saksbehandlingstid er inntil fire uker så søknader som innkommer fra og med 08.04.2019 kan ikke forventes å være behandlet innen utgangen av inneværende vintersesong som gjelder til og med 30.04.2019.

Siden dispensasjoner kun gis innenfor hver enkelt valgperiode for kommunevalg vil vi ikke kunne behandle søknader som vil gjelde fra neste års sesong (2019/2020) før i slutten av oktober 2019 etter konstituerende kommunestyremøte (se lokale retningslinjer punkt 5).

Søknader om scooterdispensasjoner for neste års sesong vil derfor kunne forventes å bli behandlet fra i november 2019.

Søknader om kjøring på barmark må alltid behandles politisk (jf. nasjonal forskrifts § 6). For 2019-sesongen vil disse behandles fortløpende jf. lokale retningslinjer punkt 9, og fram til 12.09.2019. For 2020-sesongen vil disse behandles fra i november 2019.

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon eller e-post.

Therese Pettersen, tlf 77722039, therese.pettersen@balsfjord.kommune.no.

20121125_130122_1000x750

Kontakt

Saksbehandler:
Therese Pettersen 77 72 20 39

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
Tips en venn Skriv ut