Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Balsfjord kommune har som målsetting at all motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker, og skal reguleres med formål å verne om naturmiljøet og å fremme trivselen, jf. nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 1 og motorferdsellovens § 1.

20121125_130122_1000x750
1