Overordna målsetting for enheten er:

En kontinuerlig endring av tjenesten krever løsningsorienterte og fleksible ansatte. Gjennom samhandling skal vi sikre at brukere involveres og gis en reel innflytelse i egen sak og i organisering og drift av tjenesten generelt. Vi skal alle respektere hverandres styrke og svakheter og vi skal gi riktig ros til riktig tid.

Overordnet arbeider kommunen mot verdier som stolt, utviklende og imøtekommende, mens enheten har fokus på tre felles verdier.  Disse er «trivsel -   tillit og respekt»!

Midttun

Midttun sto ferdig i 1998 og ligger helt sentralt på Storsteinnes. Her er det 8 leiligheter som eies av Midttun boligstiftelse, 2 eies av kommunen og 5 er privat eide. Tjenesten yter døgnkontinuerlig bistand . Avdelingsleder er Ann-Kathrin Larsen.

Kirkeveien

Kirkeveien sto ferdig i april 2007 og er et bofellesskap med fire leiligheter, fellesareal og personaldel. Tjenesten yter døgnkontinuerlig bistand.  Avdelingsleder er Joanna Mikolajczyk

Roffa

Roffa ligger i Nordkjosbotn og består av to kommunale og fem privateide leiligheter.  

Tilbud om avlastning i avlastningsbolig gis til personer og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Tjenesten yter døgnkontinuerlig bistand.

Avdelingsleder er Monica Hansen