Medlemmer

Varamedlemmer

Fra kommunen:  
Tommy Fredriksen Jens-Olav Løvlid
   
Fra historielaget:  
Oddvar Kåre Skogli Lill-Karin Elvestad