Vi er en 4 avdelings barnehage, som ligger på Moan med nær tilknytning til skole, idrettshall, Moan bad og naturen.

Vi jobber med inkluderende barnehagemiljø og har fokus på tilstedeværende voksne. Vi har fokus på voksenrollen i barns lek, og er opptatt av gjennom lek å lære barna sosial kompetanse.

Vi benytter oss av Moan bad hver fredag til vanntilvenning av de to største kullene i barnehagen med midler vi har søkt om fra fylkesmannen.

Vi følger også kommunal plan for begrepsundervisning og Plan for overgang barnehage skole.

Barnehagen har åpent hele sommeren, men er stengt den stille uke i påsken , samt romjulsdagene.

Vi satser på kompetanse utvikling av personalet, og har alltid et prosjekt som alle i personalgruppen involveres i.

  • Gul avdeling tlf: 952 09 907 

Pedagogisk leder Tone Opgård og Therese Henriksen

  • Grønn avdeling: 941 34 256 

Pedagogisk leder Liss Mari Sørensen og Therese Henriksen

  • Blå avdeling tlf : 976 70 149 

Pedagogisk leder Cathrin Soini og Kjersti Nordhaug

  • Orange avdeling tlf: 941 36 504 

Pedagogisk leder Ann Elin Steen og Kjersti Nordhaug