Hvorfor er demens-utredning viktig?

 • For å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette hjemmesituasjoner for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid

Hukommelsesteamet kan tilby:

 • Kartlegging av situasjonen gjennom samtale med pasient og pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell
 • Utredning i samarbeid med fastlege
 • Informasjon om støtteapparat

Hvem kan kontakte oss?

 • Personer med hukommelsesvansker
 • Enkeltpersoner, pårørende, venner og naboer kan ta uforpliktende kontakt
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger