Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer

Arealplaner (kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen, område- og detaljreguleringer)finner du i kommunens planregister Arealplaner.no

Under menyvalget "Eksterne planer" finner du planer som ikke er kommunale.

Annonseringer ift. planarbeid og vedtak av planer finner du her: Kunngjøring/HøringOverordna planerReguleringsplanerTemaplaner

kart liggende