Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun.
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 01.04.17 til og med 31.03.22

Les mer: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-01-25-106

 

Hjorteviltregisteret, informasjon om jaktstatistikk og fallvilt.

Les mer: http://www.hjorteviltregisteret.no/