Ordningen gjelder for de store vansker med å bevege seg over en viss lengde.

Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere på perkeringsplasser merket for funksjonshemmede. 

En gitt parkeringstillatelse følger den personen den er gitt til, ikke et bestemt kjøretøy.