Lenke til digitale og papirskjema finner du her: Søknadsskjemaer for byggesak - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Skjema: Nabosamtykke