Nordkjosbotn er et viktig trafikknutepunkt i Troms. Her møtes trafikken fra Tromsø, Narvik, Alta, Sverige og Finland.