Hvem er vi?

Skolen ønsker å ivareta et mangfold av kunstuttrykk og kunstfaglig kompetanse, og undervisningstilbudet skal ivareta læring, opplevelse, skaping og formidling på alle nivå. Det gis tilbud i dans og musikk både individuelt og i grupper, og kjøres av og til prosjekter i drama og visuell kunst. Kulturskolen har et desentralisert undervisningstilbud, og er tilstede på alle kommunens grunnskoler. 

Balsfjord kulturskole har også ansvar for UKMDen kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken

Kulturskolens hjemmeside

På kulturskolens hjemmeside finner du informasjon om alle tilbudene våre:  Balsfjord kulturskole

Nasjonal rammeplan

Norsk Kulturskoleråd's rammeplan finner du her: Rammeplanen > Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no)