1. Jakttid:
Jakttiden for elg i Balsfjord kommune er fra og med 25. september til og med 23. desember i tråd med Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.

2. Fellingsavgift:
620 kr/ voksent dyr ( > 1,5 år) og 370 kr / årskalv.

3. Egenrapport
Egenrapport skal innleveres sendes til kommunen i riktig utfylt stand så snart som mulig og senest innen jakttidsstart den 25.september. Egenrapporten skal være mottatt av kommunen før jaktstart.

4. Sett elg
Sett elg er et viktig verktøy i forvaltinga av elg og grunnlaget for tildelingen. Bruk helst elektronisk rapportering gjennom mobilappen «Sett og skutt», eller hjorteviltregisteret. Elektronisk rapportering erstatter papirskjema.

Jeger logger seg inn på appen «Sett og skutt» eller hjorteviltregisteret med sitt jegernummer og fødselsdato. https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login

Det oppfordres til å registrere sett elg elektronisk, men papirskjema kan alternativt brukes.

5. Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 2022-2027
Balsfjord kommune er med i overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Følgende skal samles inn:

Innsamling til overvåkingsprogrammet for 2023 for Balsfjord

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt er gjennomført med stort sett samme utforming siden programmet startet i 1991. Programmet eies og finansieres av Miljødirektoratet, mens NINA er overordnet ansvarlig for gjennomføringen av programmet.

Voksen hann

Voksen hunn

Åring og kalver

Merkelapp og slaktevekt

Kjeve, merkelapp og slaktevekt

Merkelapp og slaktevekt

Kjever og kjevelapper leveres på rådhuset.

6.Slaktevekt
Registreres på appen «sett og skutt» eller nettstedet www.hjorteviltregisteret.no. Slaktevektskjema ligger vedlagt, men det er ønskelig at slaktevekter registreres elektronisk.

7. Rapporteringsplikt
Valdansvarlig representant skal rapportere årlig fellingsresultat for elg til kommunen innen 14 dager etter endt jakt, jf. § 32 i hjorteviltforskriften. Gjør helst rapporteringen elektronisk gjennom appen «sett og skutt», evt. www.hjorteviltregisteret.no. Fellingsrapporten på nederste del av fellingstillatelsen, som kommunen sender ut før jakt, kan alternativt brukes.

Husk å legge inn merkelappnummer på felte dyr i rapporteringen.

Rapportering senest innen 14 dager etter endt jakt:

 • Sett elg
 • Skutt elg
 • Slaktevektskjema
 • Biologisk materiale (kjever). Kan også leveres til kommunen fortløpende under jakta.

Felling/påskyting rapporteres kontinuerlig.

8. Ettersøk/Ettersøksavtale
Påskyting varsles til viltansvarlig i Balsfjord kommune, og ikke direkte til ettersøksringen. Reglene for når ettersøk avsluttes er som før: «På eget vald skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskyting. På annet vald opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dagen skadeskutt storvilt kommer inn på valdet».

Skjema for ettersøksavtale og tilgang på godkjent ettersøkshund er vedlagt.

9.Skadeskyting/påskyting
Vedlagte skjema «Rapport om skadeskyting/påskyting» skal i utfylt stand sendes/meddeles kommunen umiddelbar i alle skadeskytingssituasjoner, samt påskyting uten elgfall. Tegn inn på elgklokka hvor dyret ble truffet.

10. Fellingsrapportering under jakta
Alle fellinger av elg skal kontinuerlig innmeldes via appen «sett og skutt» eller alterniativt til kommunens kontaktperson på sms til tlf 966 25 221. Angi kjønn, alder på felt dyr, vald og hvem som sender meldingen.

11. Vedlegg

 • Skjema – avtale om godkjent ettersøkshund
 • Egenrapport, skjema for 2023
 • Skadeskytingsskjema
 • Elgklokke
 • Skjema skuddtreff, reaksjon og virkning
 • Skjema «Sett elg»
 • Skjema «Slaktevekt elg»

12. Kontaktinformasjon

Rapporter, kjevelapper, biologisk materiale sendes/leveres:
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Henvendelser om påskytinger og ettersøk, eller andre spørsmål om elgjakta kan rettes til:

Brynjar Jørgensen. Tlf 966 25 221

E-post: brynjar.jorgensen@balsfjord.kommune.no
eller: postmottak@balsfjord.kommune.no