Kirker

Ved kongelig resolusjon 9. februar 1852 ble det vedtatt at det skulle bygges egne kirker for Balsfjorden og Malangen og 18.10.1856 ble det bestemt ved Kgl.res. at Balsfjorden og Malangen skulle utskilles til eget prestegjeld.

De eldste kirkegårdene finner vi i Kirkevika og på Tennes. Kirkevik ble første gang tatt i bruk i 1839.

Kirkebygg:

  • Balsfjord kirke på Tennes, innviet 19.10.1856
  • Nordkjosbotn kirke
  • Malangen kirke på Mortenhals, innviet 31.08.1853
  • Storsteinnes kapell
  • Mestervik kapell (gamle Mestervik skole)

Menighetsråd 2019 - 2023

Medlemmer:
Oddvar Skogli, leder
Mari-Wiktoria Emaus Guttormsen
Svein Kristian Pettersen
Ann Brita Hanssen
Herulf Charles Solheim
Ranate Skogeng Antonsen

Varamedlemmer:
Viviann Sørli Olsen
Rita Synnøve Fredheim
Kurt-Terje Klaussen
Kristin Anka Heim
Mai-Lis Kristoffersen