Ved kongelig resolusjon 9. februar 1852 ble det vedtatt at det skulle bygges egne kirker for Balsfjorden og Malangen og 18.10.1856 ble det bestemt ved Kgl.res. at Balsfjorden og Malangen skulle utskilles til eget prestegjeld.

De eldste kirkegårdene finner vi i Kirkevika og på Tennes. Kirkevik ble første gang tatt i bruk i 1839.

Kirkebygg:

  • Balsfjord kirke på Tennes, innviet 19.10.1856
  • Nordkjosbotn kirke
  • Malangen kirke på Mortenhals, innviet 31.08.1853
  • Storsteinnes kapell
  • Mestervik kapell (gamle Mestervik skole)


Ansatte:
Sogneprest i Balsfjord: Anders Vold, Storsteinnes - tlf kontor 415 78 482
Kirketjener/graver:  Arild Skogeng, Storsteinnes -
Kirketjener N.botn:  Nelly Skjold, Nordkjosbotn -
Kontorfullmektig: Anita Stokkenes
- epost: kontorfullmektig@balsfjord.kirken.no
- tlf. 400 07 870
​Kirkeverge: Pål Thomas Berg - 936 35 900
Kirkekontoret: 
Kateket: Randi Solheim Alvestad 
​Kantor i Balsfjord og Malangen: Christiane Rothfuchs

Menighetsråd 2019 - 2023:
Medlemmer:
Oddvar Skogli, leder
Mari-Wiktoria Emaus Guttormsen
Svein Kristian Pettersen
Ann Brita Hanssen
Herulf Charles Solheim
Ranate Skogeng Antonsen

Varamedlemmer:
Viviann Sørli Olsen
Rita Synnøve Fredheim
Kurt-Terje Klaussen
Kristin Anka Heim
Mai-Lis Kristoffersen