Åpningstid:

Legevakta har åpent hverdager klokken 16:00 – 08:00, helg- og helligdag døgnåpent, Ring 116 117 .

Hvor finner du oss?

Interkommunal legevakt i Balsfjord og Storfjord kommune holder til på helsesenteret, Arnulf Eide vei 20, 9050 Storsteinnes

Om legevakta:

Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp i de tidene på døgnet når du ikke kan bruke fastlegen. Hvis du har lette symptomer eller plager, ber vi deg om å ta kontakt med fastlegen din på 77 72 21 50, eller sms tjeneste 2097 (Start tekstmeldingen med «STORSTEINNES», Skriv så fødselsdato, ditt navn og eventuell annen informasjon, send sms til telefonnummer 2097.

Når du kontakter oss, vurderer vi hvor alvorlige og akutte dine helseplager er. Vi vurderer tilstanden din ut fra:

 •  mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom
 •  lette til moderate skader som ikke må behandles på sykehus
 •  fare for varig helseskade eller forverret tilstand hvis du må vente med legekonsultasjon til neste dag
 •  vold og seksuelle overgrep
 •  traumatiserende hendelser

Fra klokken 23:00 til 08:00 må vi prioritere de mest alvorlig syke og skadde pasientene. Derfor vil du ikke bli tatt inn til konsultasjon hvis du har få symptomer eller plager med lav hastegrad.

For å gi deg best mulig hjelp, trenger vi informasjon om tilstanden din. Det kan være for eksempel:

 • om du har feber
 • om tidligere sykdommer
 • om dine faste medisiner

Oppmøtetid:

Ring 116 117 på forhånd. INGEN SLIPPER INN PÅ LEGEVAKTEN UTEN AVTALE.

 • Du får snakke med en sykepleier som kan hjelpe deg å vurdere om du trenger rask legehjelp eller om du kan vente.
 • Når du ringer vil du få et cirka tidspunkt for oppmøte ved Legevaktinngang.

Ventetid:

Det kan oppstå ventetid, selv om en har fått tidspunkt for legetime. Ta kontakt på 116 117 dersom tilstanden din forverres mens du venter. Eksempler som behandles uten ventetid:

 • alvorlige brystsmerter
 • alvorlige pusteproblemer
 • mistanke om hjernehinnebetennelse
 • store blødninger
 • alvorlige allergiske reaksjoner
 • sterke og uutholdelige smerter

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

Når skal du bruke fastlegen din?

På hverdager skal du søke hjelp hos fastlegen din. Fastlegene har avsatt timer i sin åpningstid for å kunne gi øyeblikkelig hjelp når det haster. Du skal alltid gå til fastlegen din når du trenger:

 • sykemelding
 • helseundersøkelser
 • attester
 • behandling for lette og moderate skader
 • fornying av resepter
 • har varige plager eller kroniske sykdommer som ikke har blitt akutt verre

Ring og spør hvis du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg. I mange tilfeller kan vi hjelpe deg på telefon, så slipper du å dra til legevakta.

Praktisk informasjon:

Betaling

 • Du må betale en egenandel for behandling på legevakta.
 • Du kan betale med kontanter, kort eller faktura. Vi har betalingsautomat på venterommet (kan ikke bruke kredittkort).
 • Hvis du drar fra legevakta uten å betale, sender vi faktura i posten. Du må betale et gebyr for fakturaen.
 • Hvis du har frikort, må du informere oss om dette.

Fakturaspørsmål:

Hvis du har spørsmål om faktura kan du ringe telefon 777 22 150 i telefontreffetiden (mandag 0900-1100 og 1230-1400 og tirsdag tom fredag 0815-1100 og 1230-1400). Vi minner om at tlf nr 777 22 150 ikke er betjent på helligdager og eller helg.

Transport:

 • Hvis legen mener at du bør reise med drosje, kan du få dekt en andel av utgiftene til og fra legevakta.
 • Ring til legevakta for å finne ut om du kan få dekket deler av drosjereisen.
 • Du må selv betale turen og få en kvittering, så får du pengene tilbake senere.
 • Hvis du ikke har frikort, må du selv betale egenandelen.

Parkering:

Det er parkeringsplasser ved siden av legevaktinngang (ikke helikopterplass v/ambulanseinngang), eventuelt parkeringsplass til Helsesenteret. Gratis parkering.

Resepter:

 • Legevaktlegen skriver bare ut medisiner for den akutte behandlingen.
 • Du får resept på faste medisiner hos fastlegen din, og henter dem selv ut på apotek.
 • Hvis apoteket er stengt, får du med deg startdosen på behandlingen fra legevakta.

Dette bør du ha hjemme:

 • termometer
 • febernedsettende stikkpiller eller tabletter til barn
 • smertestillende tabletter
 • nesespray
 • plaster og bandasjer

Mottaket tilbyr:

 • Medisinsk undersøkelse for å avklare eventuelle skader, smitte og graviditet.
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis. Det gjelder også hvis du ikke har bestemt deg for å anmelde forholdet.
 • Omsorg i trygge omgivelser, emosjonell førstehjelp, rådgiving og psykososial oppfølging.
 • Hjelp til politianmeldelse, hvis du ønsker det.
 • Informasjon om bistandsadvokat.

Alle på legevakta har taushetsplikt. Informasjon utleveres ikke med mindre det foreligger et skriftlig samtykke, eller en begjæring om informasjon.

Overgrepsmottak:

Ring 116 117 Legevakta i Tromsø har et gratis, døgnåpent tilbud for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Overgrepsmottaket er et tilbud for kommunene i Midt- og Nord Troms. Tilbudet gjelder for både kvinner og menn.

Psykososialt kriseteam:

Det psykososiale kriseteamet følger opp berørte og pårørende i den akutte fasen av ulykker, kriser eller andre hendelser som gjør at man trenger øyeblikkelig bistand og oppfølging. Teamet kan hjelpe hvis behovet for bistand og oppfølging er større enn det vanlige hjelpeapparatet kan gi.

Kriseteamet er en ressurs både ved større hendelser og ved hendelser som rammer mindre grupper i lokalsamfunnet. Ring legevakta hvis du har spørsmål.

Tilbakemelding og klager:

Alle klager må sendes i posten.

Postadresse: Balsfjord kommune, Storsteinnes legekontor, Arnulv Eide vei 20, 9050 STORSTEINNES,