Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider (her) kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søke bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetalingen skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Lenke til å søke bostøtte finner du i menyen til høyre.

Meld fra om endinger

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Mer informasjon om hvordan du melder om endringer finner du her.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket kan du klage innen 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Mer informasjon hom hvordan du klage på vedtak finner du her.