Hvor kan du henvende deg?

Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene nedenfor

Hvis du er i akutt fare, ring politiets nødnummer 112.

Dersom du utsettes for vold i nære relasjoner, eller frykter for å bli utsatt, ring politiet på 02800.

Du vil bli satt over til ditt politidistrikt som kan bistå deg i situasjonen.

Krisesenteret:

Krisesentrene kan bistå deg med beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning.

Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, ta kontakt med ditt nærmeste krisesenter.

Se oversikt over alle landets krisesentre på dinutvei.no

Balsfjord kommune har avtale med Krisesenteret for Tromsø og omegn. Vi kan videreformidle kontakt eller du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret på deres døgnåpne telefon 776 11 060. Du kan også sende Krisesenteret en e-post . De som jobber der har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Det blir ordnet tolk ved behov.

Du kan lese mer på deres nettside http://tromsokrisesenter.no/

Dinveiut.no

På dinutvei.no kan du som er utsatt eller frykter for å bli utsatt for vold i nære relasjoner finne informasjon om hvilke hjelpetilbud som finnes i din kommune. Informasjonen finnes på 13 språk.

Dinutvei.no har informasjon om hjelpetilbud i hele landet, og har også en spørsmål/svartjeneste.

Dinutvei.no har også informasjon om hjelpetilbud for voldsutøvere.

Oversikt over andre gode hjelpetjenester

Her finner du oversikt over gode hjelpetjenester for deg som har det vanskelig for tiden

https://www.kirkens-sos.no/

https://www.ung.no/

https://korspaahalsen.rodekors.no/