Er du yngre enn 34 år og skal kjøpe eller bygge bolig i Balsfjord kommune, kan du søke om etableringstilskudd pålydende kr 100 000,-.

Det er ikke eget skjema for ordningen. Viser til retningslinjene under punkt saksbehandling om hva som må ligge ved en søknad. Relevante opplysninger vil være: alder på søker, gnr/bnr på kjøpet og når dette er/vil overtas, ved nybygg gnr/bnr og når det forventes å være ferdig til overtakelse, eier man en annen bolig enn boligen man søker tilskudd til må dette oppgis.

Retningslinjene for "Kommunalt tilskudd til unge førstegangsetablerere" ble av kommunestyret revidert 6.5.21 til "Kommunalt tilskudd til unge etablerere". Endringen innebærer at om man har eid bolig tidligere, er det ikke til hinder for å søke om tilskudd så lenge man er innenfor målgruppen. Har man kjøpt bolig eller fått byggetillatelser tidligere enn 01.01.20 faller man utenfor ordningen.

Kommunestyret behandlet saken 6.5.21.

Søk og logg inn ved hjelp av eDialog - se link til høyre.