Telefonnummer til avdelingene:

  • Åttringen             73109856 
  • Støa                    73109862 
  • Korttid                 73109830 
  • Tennesstua         73109840
  • Kårstua               73109852 
  • Storstua              73109823 

Enheten gir tjenester til:

  • Balsfjord sykehjem
  • Beboere på institusjoner
  • Helsesentret.

Fra hovedkjøkken gis tjenester til hjemmeboende i Nordkjosbotn og Storsteinnes-området. Betjening av trygghetsalarmer hele døgnet.
Institusjonen har ansvar for pleie, omsorg og oppfølgingstiltak for ulike brukergrupper, hovedsakelig eldre. Tjeneneste gis også til yngre brukere med ulike behov som f.eks omsorg ved livets slutt og stadig oftere registreres behov for døgnkontinuerlig tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser.

 

Kst. leder for enheten Christina Olsen. telefon 902 56 572