Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flyktninger fra Ukraina til Balsfjord

Har kommunen behov for private boliger til bosetting av flyktninger? Det er kommunens ansvar å sk... Les mer

Økonomiplaner/Budsjett

Årsbudsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026.

Ihht kommunelovens §§ 14-3 legges formannskapets forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Balsfjord kommune ut til alminnelig ettersyn på kommunens hjemmeside og på rådhuset, 1.etg, i tiden 23.11.2022 frem til 8.12.2021.

Balsfjord kommunestyre behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 8.12.2022.

Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

 

for fremtiden

Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025.

Ihht kommunelovens §§ 14-3 legges formannskapets forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Balsfjord kommune ut til alminnelig ettersyn på kommunens hjemmeside og på rådhuset, 1.etg, i tiden 23.11.2021 frem til 8.12.2021.

Balsfjord kommunestyre behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 9.12.2021.

Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

 

 

for fremtiden

Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

 

Ihht kommunelovens §§ 44 og 45 legges formannskapets forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Balsfjord kommune ut til alminnelig ettersyn  i tiden 18.11.2019 frem til 3.12.2019. 

Siste solstråler