Åpningstider

Balsfjord helsesenter, Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes
Åpningstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15:00

Fysioterapeuter med kommunalt tilskudd

Mestervik:

Malangen fysioterapi AS, Elisabeth Klaussen – tlf 949 70 962
elisabeth.klaussen@gmail.com -
Besøksadresse: Malangsveien 834, 9055 Meistervik
Postadresse: Boikamyra 2, 9055 Meistervik
Åpningstid: mandag - fredag 0800 - 15:30

Storsteinnes:

Centrum fysioterapi, Wolfgang Simon-Nilsen - tlf 906 00 800 
Besøksadresse: Veiskrifte 36, 9050 Storsteinnes    
Åpningstid: Mandag – torsdag: kl. 08.00-16.00 og etter avtale.

Alle følger kommunens prioriteringsnøkkel

Vår målsetting:

 • Å levere ergoterapi og fysioterapi av god kvalitet til kommunens befolkning.
 • Gi et best mulig tilbud, både forebyggende og behandlende, ut fra de til enhver tid tilgjengelige ressurser.
 • Fokus på kompetanseutvikling.
 • Godt samarbeid med andre aktuelle instanser.
 • Brukermedvirkning.

Arbeidsoppgaver:

 • Undersøkelse/vurdering
 • Behandling
 • Forebygging
 • Rehabilitering
 • Veiledning/undervisning
 • Formidling av hjelpemidler
 • Tilrettelegging av miljø

De kommunalt ansatte terapeutene har hovedansvar for brukere med sammensatte behov, barn og brukere i institusjon, og har derfor lengre ventetid på kurativ beh. enn  fysioterapeutene med kommunalt tilskudd.

Henvisning til ergo- og fysioterapi

Fra 01.01.18 er ikke lenger rekvisisjon fra lege nødvendig, men det kan noen ganger være ønskelig med utfyllende opplysninger fra fastlege.

Behov for behandling/oppfølging må meldes til tjenesten. Tjenesten fører ventelister og prioriterer i henhold til følgende: 

Prioriteringsnøkkel ergoterapeut.pdf

Prioriteringsnøkkel fysioterapeut.pdf

Pris for tjenesten

Fysioterapeutene følger egne takster fastsatt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Egenandeler fra 01.07.2023

Klage

Klage på ergo- og fysioterapitjenester kan rettes skriftlig til:

 • Sjeffysioterapeut Irene Skoglund, Ergo- og fysioterapitjenesten, Balsfjord helsesenter, Arnulv Eideveien 20, 9050 Storsteinnes, tlf 957 91 484
 • Enhetsleder Birgit Iversen, Helse- og familieenheten, Balsfjord helsesenter, Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes, tlf 940 10 165
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø, telefon 789 50 300, www.fylkesmannen.no/troms-finnmark

Pasient- og brukerombud finnes i alle landets fylker og kan gi gratis råd, veiledning og informasjon om rettigheter til pasienter, brukere og pårørende.  Henvendelse kan skje anonymt:
Pasient- og brukerombudet i Troms, telefon 77 75 10 00
www.pasientogbrukerombudet.no

Samarbeidspartnere

 • Pårørende
 • Grupper av helsepersonell i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
 • NAV (trygdekontor, hjelpemiddelsentral)
 • Hjelpemiddelfirmaer
 • Den kommunale vaktmestertjenesten
 • Pedagogisk personale
 • Universitetet i Tromsø, fysioterapeut- og ergoterapeututdanningen
 • Andre etter behov