Ny informasjon i forbindelse med søknad om gravemelding.

Geomatikk AS utfører en landsdekkende gravemeldings- og påvisningstjeneste på vegne av en rekke ledningseiere. De har endret sin praksis i forbindelse med søknad om gravemelding.

For at praksis skal være i samsvar med avtaler og kvalitetsprosedyrer vil Geomatikk AS gå over til å sende informasjon om kabler og annen infrastruktur i grunnen direkte til de som skal utføre gravearbeidene.

Geomatikk er gått over til elektronisk saksbehandling.  De har utviklet en kundeportal  www.gravemelding.no  som må brukes ved henvendelser og søknader. Tilbakemeldinger til kunder gis i samme portal.

Entreprenør må sende egen søknad til gravemeldingstjenesten  https://gravemelding.no/

Balsfjord kommune
Det må i tillegg søkes som vanlig til Balsfjord kommune med vedlagt kart m/skravert gravefelt.

Balsfjord kommune sender søknaden til uttalelse til følgende:

  • Storvatn Vannverk,
  • Balsfjord kommunalteknikk,
  • Forsvaret,
  • Kabel-tv(sentrumsområdene) og
  • Politi (ved graving i veg) alt avhengig av hvor gravefeltet er.

Svar blir sendt til søker umiddelbart etter at vi har mottatt alle tilbakemeldingene. Balsfjord kommune skal godkjenne alle gravesøknader.

Elektronisk skjema for gravemelding - klikk her

Søknad om graving gjennom kommunal vei - generelle vilkår ved graving - klikk her for mer informasjon