Skal du dyrke nye areal til jordbruksformål? Da må du søke kommunen om godkjenning. Kommunen kan godkjenne plan for fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark, eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært utnyttet i over 30 år.
Per i dag er det ingen tilskuddsordning til nydyrking. Men det kan søkes over næringsfondet i kommune. 

Det må søkes i god tid før tiltaket settes i gang.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet: Søke om nydyrking - Landbruksdirektoratet

Søknadskjema finner du her: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking