Hva kan det søkes midler til?

  • Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
  • Kart (turkart og orienteringskart)
  • Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier.
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshyter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (ordningen håndteres av Den Norske Turistforening)  Les mer om løypetiltak i fjellet og overnattingshytter på anleggsregisteret.no

Søkere kan være kommuner, idrettslag, velforeninger m.v.

Vilkår for tilskudd og krav til drift:  https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/vilkar-og-krav/

Nettstedet Gode idrettsanlegg er en ressurs for anleggseiere og prosjekteiere, med veiledere og mange gode eksempler på gjennomførte anlegg, kontaktinformasjon til de som har drevet prosjektene, samt dokumentasjon fra gjennomføringen -  Gode idrettsanlegg

Søknad og frist

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn.

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet fra Regjeringen

Nærmiljøanlegg.

Det ikke annet er bestemt gjelder bestemmelsene for ordinære anlegg.

Hva er et nærmiljøanlegg?

Nærmiljøanlegg er et utendørs anlegg eller område for egenorganisert idrett eller annen fysisk aktivitet som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.  Slike anlegg kan unntaksvis brukes til organisert fysisk aktivitet og skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov på fast bases.

Det kan søkes om tilskudd til nærmiljøanleg som er fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.  Målgruppen er særlig barn og ungdom (6-19 år), men også lokalbefolkningen for øvrig.