Fondets formål
Formålet med næringsfondet er å bidra til næringsutvikling; kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskapning i næringslivet i Balsfjord kommune. Midlene er rettet mot eksisterende bedrifter og nyetableringer med prosjekter som skaper flere varige lokale arbeidsplasser innenfor satsningsområdene for Strategisk næringsplan (2016-2025) og kommunens retningslinjer for Næringsfond (2022).

Hvordan søke

Vi anbefaler søker å gjøre seg godt kjent med retningslinjene til næringsfondet før søknaden skrives. Gjeldende retningslinjer.

Balsfjord kommune har vedtatt åpen søknadsfrist og formannskapet behandler søknader fortløpende.

Søknader på næringsfondsmidlene er regulert av Balsfjord kommunes retningslinjer for næringsfondet, sist revidert juni 2022, (FSK-sak 113/22).