Hvem kan søke?

Familiemedlemmer eller andre som utfører tjenesten kan søke.
Ved vurdering av søknad skal det særlig legges vekt på følgende moment:

  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet inneværer mye nattearbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • om omsorgsarbeidet gjelder for mer enn en person

Når kan du vente svar?

Vi vil behandle søknaden din så fort som mulig.  Du får normalt svar innen fire uker.

Klage på vedtak?

Dersom du finner en grunn til å klage på vedtaket er klagefristen tre uker.

Skriftlig klage kan sendes Balsfjord kommune v/kommunalsjef helse- og omsorg, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Dersom vedtaket ikke blir omgjort, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark,som er klageinstans.